Melee 24B Pendant / White Diamonds

3 White Diamonds

Center Stone -

$ 660.00